Eragon Logistic

 1. pl
 2. ru

Таможенное обслуживание

 

Обслуживание таможенных документов, СМР, ТИР, ЕХ, Т1, свидетельства происхождения, представление клиентов в таможенных органах.

 

W ramach obsługi celnej świadczymy usługi takie jak:

 • kompleksowa obsługa celna przesyłek w eksporcie i imporcie;
 • wystawianie i elektroniczne przesyłanie karnetów TIR do systemu NCTS ;
 • organizacja przeładunków pod dozorem celnym;
 • reprezentacja Klienta za pośrednictwem agencji celnej przed Urzędem Celnym;
 • obecność pracowników agencji celnej podczas rewizji celnej;
 • wystawianie i legalizacja świadectw pochodzenia;
 • doradztwo, dotyczące międzynarodowego obrotu towarowego, w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami prawa: Wspólnotowego Kodeksu Celnego, Konwencji TIR, CMR, Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o odpadach.
 • składowanie towarów neutralnych pod dozorem celnym w magazynie czasowego składowania;
 • realizację operacji tranzytowych T1 wraz z zabezpieczeniem należności celno-podatkowych.

 

Zapewniamy szybką i profesjonalną obsługę, zawsze doradzimy w pytaniach celnych, lub poprowadzimy sprawę w Państwa imieniu.

Отправить
Отправить
Сообщение отправлено - спасибо.
Пожалуйста заполните все поля!

Контакты

Написать нам

Eragon Logistic

Kateryna Krasuska
Radomyśl 77,
08-112 Wiśniew
Polska

 

тел. +48 793 980 988
факс. +48 257 407 785

email: eragon.logistic@gmail.com

FB:  @eragon.logistic
Instagram: #eragonlogistic

Офис:
ul. Budowlana 3,
08-110 Siedlce
Polska