Polityka prywatności strony internetowej

 

 1. Informacje ogólne

 

 1. Eragon Logistic Kateryna Krasuska z siedzibą w miejscowości Radomyśl 77, 08-112 Wiśniew, NIP 8212561670, REGON 147428178, (dalej zwana: Eragon Logistic Kateryna Krasuska), adres e-mail eragon.logistic@gmail.com, nr tel.: +48 793 980 988  (w godzinach od 9:00 do 18:00), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) – właściciel i administrator serwisu internetowego umieszczonego w następującej domenie: eragon.logistic@gmail.com, (dalej: „Serwis”), szanuje prawo użytkowników korzystających z usług Serwisu (dalej: „Usługobiorcy”) do ochrony ich prywatności.
 2. Eragon Logistic Kateryna Krasuska dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Usługobiorców były dokonywane
  w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.
 3. Eragon Logistic Kateryna Krasuska posługuje się przy tym środkami
  i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Usługobiorców.
 4. Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez Eragon Logistic Kateryna Krasuska jako ich administratora zgłaszany jest przez Eragon Logistic Kateryna Krasuska Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 5. Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Usługobiorcach, w tym ich danych osobowych.

 

 1. 1. Eragon Logistic Kateryna Krasuska zbiera i wykorzystuje następujące informacje i dane dotyczące Usługobiorców:

 

 1. Dane osobowe Usługobiorców:

Eragon Logistic Kateryna Krasuska prowadząc Serwis i świadcząc za jego pośrednictwem usługi (dalej: „Usługi”), o których mowa w Regulaminie korzystania z Serwisu (dalej: „Regulamin”) zbiera i przetwarza dane dotyczące Usługobiorców, w tym dane osobowe Usługobiorców będących osobami fizycznymi, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji określonych Usług, wskazanych na stronach Serwisu. Zgodnie z właściwością Usług wymagających podania przez Usługobiorcę jego danych osobowych, może być niezbędne podanie przez Usługobiorcę w szczególności następujących dotyczących go danych:

  1. nazwisko i imiona Usługobiorcy;
  2. numer NIP;
  3. adres poczty elektronicznej;
  4. numer telefonu;

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak może być konieczne do korzystania z Usług, a także do składania przez Usługobiorcę zamówień na Usługi.

 

 1. Pliki cookies

Eragon Logistic Kateryna Krasuska może stosować mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy użytkownik (Usługobiorca) odwiedza stronę www Serwisu. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer Eragon Logistic Kateryna Krasuska na komputerze użytkownika, które serwer Eragon Logistic Kateryna Krasuska może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu.

Eragon Logistic Kateryna Krasuska może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Usługobiorców w Serwisie, a także pomiędzy Serwisem
a współpracującymi z
Eragon Logistic Kateryna Krasuska innymi serwisami internetowymi. Eragon Logistic Kateryna Krasuska może analizować gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie korzysta
z usług świadczonych przez WebWawe./Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki Cookies, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies”
w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Jednakże wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” przez użytkownika w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez
Eragon Logistic Kateryna Krasuska.

 

 1. Zabezpieczenia danych osobowych stosowane przez Eragon Logistic Kateryna Krasuska

 

 1. Wszelkie dane osobowe pobierane od Usługobiorców przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym.
 2. Wszystkie informacje o Usługobiorcach przechowywane na serwerze Eragon Logistic Kateryna Krasuska są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez Eragon Logistic Kateryna Krasuska, właściciela serwisu.

 

 1. Informacja o zasadach udostępniania danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom.

 

 1. Eragon Logistic Kateryna Krasuska gromadzi dane Usługobiorców przede wszystkim w celu realizacji Usług. Zastrzega sobie jednak prawo do przekazywania danych swoim partnerom, chcącym zaoferować dodatkowe produkty Usługobiorcom, jednak z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, tj. po wyrażeniu zgody na przekazanie tym podmiotom danych osobowych i otrzymywanie od nich materiałów reklamowych przez Usługobiorcę.
 2. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych przez osoby trzecie, a także przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Usługobiorcę, która może być cofnięta. Eragon Logistic Kateryna Krasuska

 

 1. Prawo dostępu Usługobiorcy do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia i usunięcia.

 

 1. Usunięcie z bazy danych informacji o Usługobiorcy, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, jest możliwe po przesłaniu maila na adres e-mail określony w części I ust. 1.
 2. Dane Usługobiorcy mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Usługobiorcy wymaganą zgodnie
  z obowiązującymi przepisami dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

 

 1. Dodatkowe Informacje:

 

 1. Eragon Logistic Kateryna Krasuska umieszcza na stronach swojego serwisu odnośniki umożliwiające Usługobiorcom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Eragon Logistic Kateryna Krasuska.
 2. Eragon Logistic Kateryna Krasuska może przechowywać wiadomości e-mail
  i inną korespondencję skierowaną do Usługobiorcy, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Usługobiorcy może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.

 

 1. Zmiana Polityki prywatności

 

Eragon Logistic Kateryna Krasuska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Obowiązująca jest w stosunku do Usługobiorców aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronach Serwisu.

 

 

 

 

 

ERAGON LOGISTIC

ERAGON LOGISTIC

ERAGON LOGISTIC

 1. pl
 2. ru

Biuro:
ul. Starowiejska 19,
08-110 Siedlce
Polska

Eragon Logistic

Kateryna Krasuska

Radomyśl 77
08-112 Wiśniew
Polska

 

 

 

tel. +48 793 980 988
fax. +48 257 407 785

email: eragon.logistic@gmail.com
FB:   
 @eragon.logistic
Instagram: #eragonlogistic

 

 

 

 

 

 

Napisz do nas

Kontakt

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!